Obliczanie śladu Węglowego - Jak obliczyć ślad węglowy i dlaczego jest to ważne?

Dodane: 24-03-2024 10:35

Czym jest ślad węglowy? Ślad węglowy to miara ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery w wyniku działalności człowieka. Najczęściej obliczany jest w odniesieniu do jednej jednostki produktu lub usługi, ale może również

Obliczanie śladu Węglowego - Jak obliczyć ślad węglowy i dlaczego jest to ważne? obliczanie śladu węglowego

Czym jest ślad węglowy?


Ślad węglowy to miara ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery w wyniku działalności człowieka. Najczęściej obliczany jest w odniesieniu do jednej jednostki produktu lub usługi, ale może również odnosić się do określonego obszaru geograficznego, np. firm czy państwa.Czemu warto obliczać ślad węglowy?


Obliczanie śladu węglowego jest ważne, ponieważ pozwala nam świadomie zarządzać naszymi emisjami gazów cieplarnianych. Dzięki tej wiedzy możemy identyfikować obszary, w których możemy zmniejszyć nasz wpł